06 jan Sestry prijali relikvie zakladateľky, blahoslavenej Alfonzy Márie

V troch komunitách Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa prijali sestry do svojich kaplniek relikvie matky Alfonzy Márie.

V stredu 19.12.2018 pri rannej svätej omši v kaplnke sv. Jozefa v Bratislave.

V piatok 21.12.2018 popoludní pri svätej omši v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Banskej Bystrici. Svätú omšu slávil karmelitán Dušan Hricko.

V nedeľu 23.12.2018 dopoludnia pri slávnostnej svätej omši v kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Znojme, ktorú slávil znojemsko- vranovský  dekan Jindřich  Bartoš. Po slávnosti si prítomní uctili relikvie blahoslavenej Alfonzy Márie a následne zasadli k sviatočnému obedu spolu s kňazmi farnosti.