08 nov Skladanie doživotných sľubov

Dňa 1. októbra 2017, na sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš, sa v Modrom kostolíku v Bratislave slúžila nielen farská nedeľná sv. omša. Bola to omša spojená so slávnosťou skladania doživotných sľubov, ktorými sa sestra Gabriela Boszkosová svojím „áno“ zasvätila Bohu, ktorý ju „z lásky stvoril a vo svojej láske aj povolal kráčať za ním“ a životu v našej kongregácii. Na slávnosti sa zúčastnilo viacero kňazov, spolusestier zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Francúzska, jej príbuzných, známych a rodákov.

 

Spolu so sestrou Gabrielou sa tešíme a prajeme jej vytrvalosť v radostnom nasledovaní Krista.