12 dec Povedala navždy „ÁNO“

Sestra Monika Mária Šlapková zložila doživotné sľuby.
Pochádza z Nesluše, v roku 2010 vstúpila do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Slávnosť sa konala v nedeľu 8. 12.2019 v Modrom kostolíku v Bratislave pri svätej omši o 11.00 hodine za  účasti spolusestier, príbuzných, známych i farskej rodiny. Svätú omšu celebroval znojemsko-vranovský dekan Jindřich Bartoš spolu s viacerými kňazmi. V mene kongregácie sľuby prijala sestra Gracia Kováčová, provinciálna predstavená. Liturgiu sprevádzal zbor z farnosti svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

Následne sa pozvaní hostia zišli v jedálni Centra Salvator pri spoločnom obede a posedení.