12 dec Laičky zložili a obnovili prísľuby

Členky laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa v Kysuckom Novom Meste skladali a obnovovali prísľuby.

V utorok 19.11.2019 pri večernej svätej omši v kostole svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste zložilo osem členiek laického spoločenstva prísľuby na jeden rok a desať členiek obnovilo prísľuby na dva roky. Svätú omšu celebroval dekan Peter Holbička spolu s farárom Andrejom Týlešom. Po  svätej omši bolo pripravené občerstvenie v Centre voľného  času svätého Jakuba.

Tejto udalosti predchádzala duchovná obnova pod vedením pátra Humberta     Virdzeka, OP   na tému: Hymnus na lásku.