06 nov Obnova členiek laického spoločenstva v Trebišove

Členky a sympatizantky laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa sa obnovovali na duchu v kláštore minoritov v Brehove.

Obnova prebiehala v dňoch 21.- 22.9.2019 pod vedením dekana farnosti Navštívenia Panny Márie v Trebišove  Jozefa Gnipa. Účastníčky sa zaoberali témou „ Božie milosrdenstvo – posolstvo pokoja.“