25 sep Slávili deň provincie

Sestry slovenskej provincie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa sa v sobotu 7. septembra  2019 stretli  na dni provincie.

Stretnutie prebiehalo v Centre Salvator na Jakubovom námestí.  Vyvrcholilo v Modrom kostolíku pri slávení svätej omše, ktorej predchádzala  modlitba  posvätného  ruženca a novény k blahoslavenej Alfonze Márii za záchranu nesmrteľných duší.