24 okt Slávnosť prijatia novej členky a obnova prísľubov členiek Laickeho spoločenstva v KNM

Dňa 30.septembra sa uskutočnila v Pastoračnom centre sv. Jakuba v KNM duchovná obnova pre členky nášho LS, ktoru viedol dp. Jozef Vojtek na tému: VIERA V NAŠOM ŽIVOTE. Po prednáške bol priestor na otázky. Popoludní členky pristúpili k sviatosti zmierenia a po korunke Božieho milosrdenstva nasledovala sv.omša, pri ktorej bola do spolocenstva prijatá nová členka, pani Anna Súkeníková. 22 členiek si po homílii obnovilo svoje prísľuby na 3 roky. Prítomným sa prihovorila sr. Celina Pčolinská, provinciálna asistentka a povzbudila ich k aktivnej účasti na živote spoločenstva, zvlášť k prežívaniu charizmy bl. Matky Alfonzy Márie, k nezištnej službe trpiacim, chorým a zomierajúcim. Tiež k spoločnej modlitbe a k dobrým sesterským vzťahom v rámci spoločenstva.