19 jan Slávnosť v Trebišove

V deň 200.výročia narodenia našej zakladateľky ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie ďakovali v Trebišove sestry miestnej komunity, členky Laického spoločenstva so sestrami najsvätejšieho Spasiteľa  za jej život hodinovou adoráciou pred sv. omšou.

Adoráciu viedol miestny dekan  ThDr. Jozef Gnip PhD.