10 aug Stretnutie sestier vekovej skupiny AG2 v Oberbronne

Aj v tomto roku sa stretávajú sestry z Európy podľa jednotlivých vekových skupín. V dňoch 3. – 6. 8. 2017 sa uskutočnilo takéto stretnutie sestier patriacich do vekovej skupiny AG2 vo francúzskom Oberbronne. Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnilo 9 sestier.