09 jan Stretnutie zodpovedných za formáciu

27.-30.3. 2014 sa v Mariánke konalo európske stretnutie zodpovedných za formáciu v našej kongregácií.

Na stretnutí sa zúčastnili provinciálne predstavené, provinciálne asistentky, novicmajsterky, juniormajsterky, sestry 1.kontaktu a predstavené komunít, v ktorých žijú juniorky zo všetkých troch európskych provincií našej kongregácie.

Téma tohto stretnutia, Identita formačných komunít sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, nadväzovala na stretnutie konané pred dvoma rokmi v Nitre.

Prvý deň sme sa venovali prednáške PsLic. Mareka  Forgáča,  Božia milosť a empatia v procese sprevádzania. Po vypočutí prednášky a diskusii s prednášajúcim sme s témou pracovali ďalej  v zmiešaných jazykových skupinách.

Druhý deň sme v zmiešaných jazykových skupinách pracovali nad výzvami, ktoré vnímame pri svojej práci v našich formačných komunitách.

Stretnutie sme ukončili konfrontáciou našich myšlienok, názorov a záverov s  formačnou prácou našej zakladateľky matky Alfonzy Márie, podľa  prednášky nášho spirituála Bernharda Webera.

Všetky sme sa zhodli v tom, že pri našej práci je dôležité vzájomne sa stretávať, zdieľať sa a vymieňať si skúsenosti. Vzájomné stretnutia prispievajú k obohacovaniu sa navzájom a k budovaniu jednoty v mnohorakosti.