09 jan Svätý Mikuláš v Smoleniciach

Sviatok svätého Mikuláša je dobre známy a obľúbený najmä u detí. Vieme však, že svätý Mikuláš bol veľkým dobrodincom nielen pre deti, ale rád pomáhal všetkým tým, ktorí potrebovali pomoc. Spomienka na tohto veľkého svätca sa nesie už dlho storočiami. Krásnou rozpomienkou na tohto svätca je rozdávanie sladkostí, darčekov a to najmä deťom a tiež aj dospelým.

O tom, že svätý Mikuláš miluje všetkých ľudí a rád príde aj medzi starých a chorých sa presvedčili aj naše sestry v Smoleniciach, ktoré sú už na zaslúženom odpočinku.     Svätý Mikuláš prišiel s anjelom, lebo čert, vraj nechcel prísť do kláštora. :)
Keďže sestry v Smoleniciach majú už nejaký ten rôčik za sebou a veľa toho zažili, svätý Mikuláš ich podrobil malej skúške. Priniesol si so sebou „pomôcky“, podľa ktorých sestry mali určiť konkrétneho svätca, či sväticu. Nápovedou bol dátum sviatku a sestry si mohli pomáhať liturgickým kalendárom, či inou knihou o svätých. Symboly svätých boli rôzne, napr. ruža (Alžbeta Uhorská), šíp (sv. Šebastián), sekera (sv. Matej), židovská hviezda (sv. Terézia Benedikta), husie brko (sv. Justín) a mnohé iné, za ktorými sa skrýval určitý svätec. Za odmenu a snahu svätý Mikuláš rozdal sestrám balíček sladkostí. Jeho návštevou boli potešené aj ležiace sestry na oddelení, ktoré sa pre svoj zdravotný stav nemohli dostaviť do spoločenstva. Na záver sa  Mikuláš zo všetkými rozlúčil, povzbudil ich, odovzdal im pozdrav od zakladateľky Matky Alfozny Márie a ostatných svätých, a tak ukončil svoju návštevu v Smoleniciach.