25 sep Sviatok bl. Matky Alfonzy Márie v Bratislave

V piatok 9. septembra 2022 sme si slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Alžbety (tzv. Modrý kostolík) o 18.00 hod. spolu s veriacimi,  pripomenuli 4. Výročie blahorečenia našej zakladateľky Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Sestry sa na túto udalosť pripravovali vo svojich komunitách spoločnou modlitbou deviatnika k našej bl. zakladateľke. Dp. farár Marián Kráľ vyzdvihol význam blahorečenia zakladateľky rehoľnej spoločnosti, ako príklad hodný nasledovania. Povzbudil nielen sestry, ale aj veriacich k modlitbám naj na jej príhovor a informoval o ďalšej fáze, ktorou je proces svätorečenia. Na záver všetkým prítomným udelil požehnanie s relikviou bl. matky Alfonzy Márie. Po sv. omši nasledovalo skromné agapé.