18 sep Sviatok našej zakladateľky v Banskej Bystrici

Dňa 9.9. 2022 v rámci osláv sviatku našej zakladateľky blahoslavenej matky Alfony Márie bola odslúžená svätá Omša v kaplnke Božieho milosrdenstva na Belvederi v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom bol o. Radoslav Bujdoš a prítomný bol aj o. Viktor Kraus. Na oltári bola položená relikvia bl. matky Alfony Márie a otec Radoslav v kázni vyzdvihol, že matka Alfonza Mária bola vždy pripravená a blízko neba. Svätej Omše sa zúčastnili sestry komunity Banská Bystrica- Belveder a niektorí zamestnanci a klienti domu Božieho milosrdenstva.