09 jan Sviatok všetkých verných zosnulých

1. Na Sviatok všetkých verných zosnulých myslíme na našich zosnulých, na všetkých tých, ktorých sme poznali a ktorí zomreli. Na rodičov a súrodencov, na spolusestry a mnohých ďalších. Čo cítime? Smrť milého človeka znamená vždy stratu. Človek, ktorý bol pre nás cenný, ktorého sme milovali: nechceme, aby len tak zmizol v temnote smrti. Chceme, aby žil. V našich spomienkach žije človek ďalej a napadá nám toho mnoho, čo by sme o ňom mohli rozprávať – aký bol, čo sme s ním a pri ňom zakúsili. A často je to mnohofarebný obraz, pri ktorom tušíme niečo o bohatstva človeka. (Ja som si o svojich rodičoch vytvoril rôzne obrazy, pretože presne neviem, ktorý je ten pravý, keďže ten jeden obraz asi vôbec neexistuje).

2. Pochopiteľne: smrťou končí celý bohatý život človeka. Ale keď my ako veriaci ľudia, zveríme našich zosnulých Bohu, potom môžeme dúfať, že Boh doplní všetko to, čo človek vo svojom pozemskom živote žil, že to naplní vo svojom nesmiernom bohatstve.

3. Zverujeme našich zosnulých Bohu, jemu, ktorý v Ježišovi Kristovi s nami zdieľal náš život a smrť. To, kým človek je nám ukázal až Boží Syn, ktorý sa stal človekom: tú nevyčerpateľnú plnosť života, pretože človek je stvorený na Boží obraz. A my sa mu máme stať podobnými, pretože ho budeme vidieť takého aký je.

V Ježišovi prijal Boh úplne náš ľudský život s celým jeho bohatstvom a biedou, s celým jeho vysokým i nízkym rozmerom, so všetkými radosťami a utrpením, až po poslednú strasť smrti. Pretože úplne prijal človečenstvo, pretože podstúpil smrť až do konca, práve preto je v každom ľudskom živote prítomný Boží život, preto je práve v smrti prítomná plnosť Božej životnej sily.

4. A tak si môžeme byť istí v tom, že naši zosnulí sú u Boha v bezpečí, môžeme dôverovať, že každé trápenie je prekonané, že žiadna smrť v Božom živote neexistuje. Ba ešte viac: že Boh privádza k nevyčerpateľnej plnosti všetko to, čo bolo v človeku neúplné. Tak môžeme našich zosnulých odovzdávať do Božej ruky, do ruky, ktorá nás miluje a daruje nám naplnenie v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.

Spirituál Bernhard Weber

2.11. 2013, Oberbronn