19 mar UBYTOVANIE UKRAJINSKÝCH MIGRANTOV v našom kláštore

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa ďakujú všetkým, ktorí nám prišli v uplynulých týždňoch pomôcť s prípravou domu pre migrantov z Ukrajiny. Pôvodný zámer bol otvoriť tento dom sirotám a deťom prechádzajúcim hranice bez rodičov. Rozhodovanie o ich umiestňovaní je v rukách úradov a v posledných dňoch sa sústredilo smerom k využitiu kapacít z Českej republiky. Na Slovensku je zamerané na prioritné využívanie štátnych zariadení. Preto sme sa rozhodli už nečakať, kým niekto rozhodne o umiestnení detí v našom dome a využiť kapacity nášho domu pre všetkých, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Kapacity sa už naplnili a náš dom je už PLNÝ života.

Ďakujeme vám za akúkoľvek materiálnu alebo personálnu pomoc. Na facebookovej stránke Domu pre migrantov u spasiteliek budeme aktualizovať, čo najviac potrebujeme!