08 jan Útek sestry Cecílie – čítanie na pokračovanie v rádiu Lumen

Rádio Lumen nám v týchto dňoch prostredníctvom čítania na pokračovanie (po – pi 15:10 – 15:25, repríza 23:00) približuje dramatické osudy našej spolusestry sr. Makárie – Cecílie Kondrcovej počas komunistického režimu.