19 jan Vyvrcholenie osláv Jubilea

14. septembra 2014 v Oberbronne v sídle Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa vyvrcholili oslavy Jubilea.

Na oslave sa okrem sestier pôvodnej Oberbronnskej kongregácie a sestier z Würzburgskej a Šopronskej kongregácie, zúčastnili aj  pozvaní biskupi, kňazi a  členovia rodiny Eppingerovej.

Spoločná oslava 200-stého  výročia narodenia ct. božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej prispela k duchovnému prehĺbeniu, vzájomnému obohateniu a zblíženiu a inšpirácií pre hľadanie skutočných hodnôt v dnešnom svete.

PROGRAM SLÁVNOSTI

Homília

KRÁTKE VIDEO ZO SLÁVNOSTI: