26 apr Zmŕtvychvstanie na Kollárovej

Christos voskrese! Voistinu voskrese! V duchu tohto veľkonočného pozdravu sme prežili víkend s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí bývajú u nás na Kollarovej ulici v Banskej Bystrici.  Pravoslávna Cirkev teraz slávila Veľkú noc. Do spoločnej liturgie sme vložili prosby za pokoj na Ukrajine, vyprosovali sme Božie milosrdenstvo pre celý svet a oslavovali sme toho, ktorý premohol smrť a každú temnotu a je našou nádejou, lebo je Kráľom Pokoja. Deti sa rady pridali k radostnému Aleluja. Do záhrady sme sa vybrali hľadať obrázky Zmŕtvychstalého Krista. Prekvapením bolo,  keď v tráve či na strome našli čokoládové vajíčko, ovečku alebo zajačika. Urobilo im to veľkú radosť a nám radosť v detských očiach tiež.