23 apr Dobrý Trh na Jakubáku

Tak, ako každoročne, aj tento rok sa konal Dobrý Trh na Jakubovom nám. v Bratislave. V sobotu 21. 4. 2018 sa k myšlienke  oživenia mestského verejného...

Celý článok

10 apr Hody

Dňa 9. 4. 2018 sme v Dome Márie Gabriely v Bratislave slávili výročný deň titulu kaplnky na slávnosť Zvestovania Pána...

Celý článok

27 feb Zomrela sr. Angelika

Pán života a smrti si dňa 24. februára 2018 povolal k sebe sestru z našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa M. Angeliku – Ivetu Gladišovú. ...

Celý článok