08 jan Provinciálna kapitula 2012

V dňoch 1. – 5.marca 2012 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konala provinciálna kapitula slovenskej provincie. Téma provinciálnej kapituly znela: „Radikálnosť v nasledovaní...

Celý článok

08 jan Vianoce 2011

Kresťania slávia na Vianoce narodenie Ježiša Krista (po latinsky „natalis“ „narodenie“), Božieho Syna, očakávaného Záchrancu, ktorého ohlasovali proroci. Boh sa stal človekom – to je...

Celý článok