08 jan Deň radosti

Voľbe novej generálnej predstavenej, 11. augusta 2012, predchádzali ranné chvály, ktoré začali o 8.45 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa....

Celý článok

08 jan Provinciálna kapitula 2012

V dňoch 1. – 5.marca 2012 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konala provinciálna kapitula slovenskej provincie. Téma provinciálnej kapituly znela: „Radikálnosť v nasledovaní...

Celý článok